พิธีขอพรพี่พยาบาลอาวุโส
รายชื่อคณะกรรมการ ปีปัจจุบัน

ประวัติสมาคม การก่อตั้งสมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย


       ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพยาบาลจิตเวชครั้งแรก เรื่อง “การเรียนการสอน การพยาบาลจิตเวช” ณ คณะพยาบาลศาสตร์...

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
ที่อยู่:
112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
10600
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
0-2442-2500 ต่อ 59353
โทรสาร:
0-2439-0847.
http://www.thaipsychiatricnurse.org
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.